PICTUREIT


PICTUREIT - syftar till bild, fotografi, färg och form men också till engelska uttrycket "picture it" = föreställ dig det och jag hjälper dig att förverkliga din vision.

 

Jag erbjuder projektledning och konsulttjänster inom fotografi och konst. Jag curerar och producerar utställningar och böcker för konstnärer/fotografer men projektleder också evenemang.

 

Presentationsteknik - jag ger varje individ rätt verktyg och coachar på plats, såväl före som efter föredrag för att varje person ska ta sig an ett rum och nå ut med sitt budskap på ett så effektivt och övertygande sätt som möjligt. Jag föreläser även för större grupper. 


Hemsidor och sociala media kan vara en djungel av tekniska lösningar innan allt faller på plats, men når du ut med rätt budskap, använder du rätt bilder, kärnfull text osv. jag hjälper dig att utforma och sätta rätt ton för din verksamhet.

 

Jag verkar som diskussionsledare, moderator eller konferencier. Genom en gedigen erfarenhet och ett stort engagemang så gör jag skillnad för varje uppdragsgivare och skapar utveckling.


En moderator skall leda och föra samtalet vidare, men behöver inte vara expert på ämnet. Moderatorns roll är att få peronen på scen att känna sig trygg, lyfta fram talaren, skapa nyfikenhet hos gästen och locka åhöraren till skratt på ett smakfullt sätt. En moderator skapar en genomgående röd tråd i framträdandet.